ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE p.n.:

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy ORGANIZOWANYM PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W ramach działania nr 22
(Zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu układu mięśniowo szkieletowego przy pracach ręcznych…) – finansowanie do 25 000,00 zł
– wózek podnośnikowy załadowczo wyładowczy z podnoszeniem elektrycznym lub hydraulicznym
– wózek do transportu trumien
– wózek nosze do transportu zwłok po schodach
– żurawik – dźwig do zwłok

W ramach działania nr 24
(Zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu) – finansowanie do 30 000,00 zł
– stół do balsamacji, mycia i przygotowania zwłok do pogrzebu z regulacją wysokości blatu

W ramach działania nr 25
(Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne)
– urządzenie do dekontaminacji powietrza za pomocą technologii zimnej plazmy

FIRMA HYGECO OFERUJE BEZPŁATNE PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE.

Wnioski składane są we wskazanych placówkach ZUS przez właścicieli zakładów pogrzebowych w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym.
Warunki uzyskania dofinansowania oraz wszelkie szczegóły można uzyskać pod nr telefonu: 227513744 lub mailowo: [email protected]