Sklep

Szkolenia

Koszyk

~

Konto

Laborant sekcyjny

Kontakt i zapisy
Terminy najbliższych szkoleń:

7-23.02

7-23.03

9-25.05

02.06-6.07

Szkolenia 13-dniowe, miejsce szkolenia: Gliwice

Szczegóły szkolenia

Program kursu obejmuje procedury oraz etapy postępowania ze zwłokami podczas wykonywania sekcji – część teoretyczna pozwoli na zapoznanie się z przepisami prawnymi, sanitarnymi, BHP. Podczas zajęć praktycznych w specjalistycznej sali sekcyjnej uczestnicy zajęć poznają anatomię i topografię narządów wewnętrzych, jak prawidłowo odczytywać bieżące nieprawidłowości występujące w trakcie wydobywania narządów zwłok ludzkich.

Pod nadzorem trenerów wykonają pierwsze zabiegi sekcyjne. Ważnym elementem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawidłowym funkcjonowaniem prosektorium. Prosektorium, w którym odbywa się szkolenie posiada Akredytację Polskiego Towarzystwa Patologicznego, certyfikaty ISO. Kadra szkoleniowa to wysoko wyspecjalizowana kadra naukowo dydaktyczna.

Zakres zagadnień:

zasady BHP na stanowisku pracy i omówienie możliwych zagrożeń

patomorfolog i laborant – zasady współpracy
prowadzenie prosektorium, przyjęcie, przygotowanie dokumentacji sekcyjnej, wydanie zwłok
anatomia człowieka
techniki sekcyjne
p

Szkolenie odbywa się w formie intensywnych warsztatów – zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych w prosektorium.

Łącznie szkolenie to obejmuje 100 godzin i odbywa się w systemie ciągłym.

Efekty uczenia się/kształcenia

Realizacja usługi pozwoli na wykonywanie zawodu Laboranta sekcyjnego

Grupa docelowa

  1. Zakłady pogrzebowe, które chcą rozszerzyć swoją działalność gospodarczą o wykonywanie sekcji zwłok szpitalnych i sądowych
  2. Szpitale, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników prosektorium
  3. Osoby prywatne, które chcą wykonywać zawód laboranta sekcyjnego

Materiały dydaktyczne

Podręcznik: Sekcja zwłok , materiały piśmiennicze – notesy, zeszyty, długopisy, teczki
Materiały ochronne: fartuchy, rękawice, maski, ochraniacze na obuwie, preparaty do dezynfekcji

Opis warunków uczestnictwa

Szczepienia: tężec, WZW typu B oraz/lub oświadczenie o świadomości zagrożeń wynikających z pracy ze zmarłymi.

Z przyczyn od nas niezależnych warunkiem udziału w kursie jest szczepienie przeciw COVID-19

Informacje dodatkowe

SZKOLENIE POD PATRONATEM FRANCUSKIEGO INSTYTUTU TANATOPRAKSJI

  • prowadzenie szkolenia w formie warsztatowej
  • zajęcia z doświadczonym trenerem
  • po zakończeniu szkolenia kontakt z trenerem (telefoniczny, mailowy)

Powiadomienia o nowych szkoleniach, terminach i promocjach na Twojej skrzynce e-mail

Nie rozysłamy spamu! Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Adres:

Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-101 Gliwice, woj. śląskie

Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ZAKŁAD PATOLOGII NOWOTWORÓW

  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
LP Przedmiot / Temat zajęć Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Liczba godzin
1 Sekcja zwłok – etapy 14:15 16:00 1:45
2 Przepisy prawne, przepisy BHP, przepisy sanitarne 08:00 10:00 2:00
3 Przerwa 10:00 10:15 0:15
4 Zasady i specyfika pracy w prosektorium 10:15 12:15 2:00
5 Przerwa 12:15 12:30 0:15
6 Sekcja zwłok – etapy 12:30 13:30 1:00
7 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
8 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
9 Procedury postępowania ze zwłokami 08:00 10:00 2:00
10 Przerwa 10:00 10:15 0:15
11 Procedury postępowania ze zwłokami 10:15 12:15 2:00
12 Przerwa 12:15 12:30 0:15
13 Prowadzenie i ewidencja dokumentacji medycznej 12:30 13:30 1:00
14 Przygotowanie zwłok do sekcji 14:15 16:00 1:45
15 Przerwa 10:00 10:15 0:15
16 Topografia anatomiczna 08:00 10:00 2:00
17 Podstawy medycyny sądowej 10:15 12:15 2:00
18 Przerwa 12:15 12:30 0:15
19 Wygląd ciała po śmierci 12:30 13:30 1:00
20 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
21 Postępowanie ze zwłokami 14:15 16:00 1:45
22 Histopatologia 08:00 10:00 2:00
23 Przerwa 10:00 10:15 0:15
24 Celowość i zasady chłodzenia ciał 10:15 12:15 2:00
25 Przerwa 12:15 12:30 0:15
26 Główne środki dezynfekcyjne 12:30 13:30 1:00
27 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
28 Topografia anatomiczna 14:15 16:00 1:45
29 Oględziny zewnętrzne
Oględziny wewnętrzne
14:15 16:00 1:45
30 Choroby zakaźne 08:00 10:00 2:00
31 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
32 Przerwa 10:00 10:15 0:15
33 Cele wykonywania sekcji zwłok 10:15 12:15 2:00
34 Przerwa 12:15 12:30 0:15
35 Narzędzia sekcyjne 12:30 13:30 1:00
36 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
37 Tajemnica lekarska 08:00 10:00 2:00
38 Przerwa 10:00 10:15 0:15
39 Usuwanie odpadów biologicznych i chemicznych 10:15 12:15 2:00
40 Przerwa 12:15 12:30 0:15
41 Choroby zakaźne, sekcja zwłok osób zmarłych na AIDS 12:30 13:30 1:00
42 Umiejętności interpersonalne w kontaktach z rodzinami zmarłych, policją, prokuraturą i personelem medycznym 14:15 16:00 1:45
43 Przerwa 10:00 10:15 0:15
44 Wyjęcie narządów z jam ciała 08:00 10:00 2:00
45 Wyjęcie mózgu z jamy czaszki;
Wyjęcie narządów jamy ustnej, szyi i klatki piersiowej
10:15 12:15 2:00
46 Przerwa 12:15 12:30 0:15
47 Wyjęcie nerek razem z narządami miednicy małej 12:30 13:30 1:00
48 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
49 Wyjęcie rdzenia kręgowego 14:15 16:00 1:45
50 Ośrodkowy układ nerwowy – rozpoznawanie i nazywanie zewnętrznych cech mózgowia i opon mózgowych 08:00 10:00 2:00
51 Przerwa 10:00 10:15 0:15
52 Układ sercowo-naczyniowy 10:15 12:15 2:00
53 Przerwa 12:15 12:30 0:15
54 Objaśnienie funkcji układu krążenia 12:30 13:30 1:00
55 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
56 Układ oddechowy 14:15 16:00 1:45
57 Otwieranie czaszki i wyjmowanie mózgu – objaśnienia 08:00 10:00 2:00
58 Przerwa 10:00 10:15 0:15
59 Cięcie skórne, linia cięcia, preparowanie skóry głowy wraz z tkanką podskórną 10:15 12:15 2:00
60 Przerwa 12:15 12:30 0:15
61 Otwarcie jamy czaszki – cięcie kostne z użyciem piły elektrycznej i ręcznej
Odsłonięcie opony twardej mózgu
12:30 13:30 1:00
62 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
63 Zdjęcie opony twardej mózgu, wyjęcie mózgu z czaszki – sekcja mózgu 14:15 16:00 1:45
64 Otwieranie klatki piersiowej i jamy brzusznej 08:00 10:00 2:00
65 Przerwa 10:00 10:15 0:15
66 Ocena wyglądu i wzajemnego położenia narządów jamy brzusznej 10:15 12:15 2:00
67 Przerwa 12:15 12:30 0:15
68 Wyjmowanie jelit;
Wyjmowanie narządów jamy brzusznej
12:30 13:30 1:00
69 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
70 Wyjmowanie nerek i narządów miednicy 14:15 16:00 1:45
71 Sekcja narządów klatki piersiowej, szyi i jamy ustnej 08:00 10:00 2:00
72 Przerwa 10:00 10:15 0:15
73 Sekcja serca 10:15 12:15 2:00
74 Przerwa 12:15 12:30 0:15
75 Sekcja narządów jamy brzusznej 12:30 13:30 1:00
76 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
77 Sekcja narządów jamy brzusznej 14:15 16:00 1:45
78 Przygotowanie zwłok do sekcji 08:00 10:00 2:00
79 Przerwa 10:00 10:15 0:15
80 Otwieranie jam ciała 10:15 12:15 2:00
81 Przerwa 12:15 12:30 0:15
82 Oględziny narządów wewnętrznych 12:30 13:30 1:00
83 Przerwa obiadowa 13:30 14:15 0:45
84 Techniki preparowania, techniki separacji powłok skóry
Szycie zwłok
14:15 16:00 1:45
85 Pobieranie i przetwarzanie próbek zgodnie z zasadami etyki i higieny 08:00 10:00 2:00
86 Przerwa 10:00 10:15 0:15
87 Egzamin 10:15 12:00 1:45
Imię i nazwisko Jacek Szymański
Obszar specjalizacji Laborant sekcyjny – Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu.
Mistrz wizażu i stylizacji.
Rekonstrukcja po pobraniach narządów widocznych (twarz, szyja, kończyny).
Sekcje sądowe dla Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe Od 20 lat laborant sekcyjny:
1. Centrum-Instytut Onkologii Oddział w Gliwicach.
2. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
3. FRK „Homograft” Zabrze.
4. Zespół prof. Adama Maciejewskiego – przeszczepy twarzy i narządów szyi.
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług Od 2015 roku współpracuje z firmą Hygeco Polska Sp. z o.o. jako instruktor szkoleń Laborant Sekcyjny
Wykształcenie Laborant sekcyjny – Śląski Uniwersytet Medyczny w Zabrzu
Imię i nazwisko Mykola Chekan
Obszar specjalizacji Wykonywanie sekcji sądowo – lekarskich
Doświadczenie zawodowe Asystent, Zakład Patologii Nowotworów
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
wrzesień 2009 – obecnie
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług Od 2015 roku współpracuje z firmą Hygeco Polska Sp. z o.o. jako instruktor szkoleń Laborant Sekcyjny
Wykształcenie Lviv National Medical University ‘Danylo Halycky’
Doctor of Philosophy (PhD) Medical Doctor (MD)
1996 – 2002

Sprawdź te produkty w kategorii narzędzia

Najlepsze ceny w kategorii narzędzia

Często kupowane w kategorii narzędzia sekcyjne