Z szacunku do człowieka

Firma Hygeco Polska powstała w 1996 roku jako firma joint-venture przy udziale polskiego i francuskiego kapitału. Francuskim udziałowcem jest firma Hygeco International, swymi korzeniami sięgającą 1887 r. Od lat pięćdziesiątych XX wieku Jacques Marette – syn właściciela, przeniósł z USA na teren Europy kontynentalnej współczesne metody balsamacji. Długoletnie starania i współpraca z Ministerstwem Zdrowia doprowadziły do rozpowszechnienia czasowej konserwacji zwłok (tanatopraksja) we Francji. Obecnie tego typu zabiegom poddawanych jest ponad 70% osób zmarłych.

W Polsce firma Hygeco Polska, podobnie jak holding we Francji, jest dostawcą specjalistycznego wyposażenia dla branży pogrzebowej i sektora medycznego. Naszym klientom z branży pogrzebowej oferujemy specjalistyczne produkty chemii i kosmetyki pogrzebowej, preparaty do konserwacji zwłok tzw. tanatopraksji (balsamacji), specjalistyczne narzędzia, urny i worki na zwłoki. Dostarczamy zakładom pogrzebowym również wyposażenie post-mortem, takie jak komory chłodnicze i mroźnicze na zwłoki, wózki podnośnikowe do obsługi komór chłodniczych, stoły do sekcji zwłok, stanowiska do mycia zwłok, wózki do transportu trumien i zwłok, narzędzia sekcyjne, środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, fartuchy ochronne). Jesteśmy również dostawcą specjalistycznych preparatów i urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń, narzędzi, karawanów itp.

Korzystając z wielopokoleniowych doświadczeń firmy matki, Hygeco Polska jako pierwsza instytucja w Polsce zaczęła organizować specjalistyczne szkolenia kierowane do przedsiębiorców pogrzebowych. Od wielu lat kształcimy służby pogrzebowe między innymi w zakresie:

  1. Tanatokosmetyki – podstawowego przygotowania zwłok do pogrzebu
  2. Tanatopraksji – czasowej balsamacji zwłok
  3. Techniki sekcyjnej – nauki przeprowadzania sekcji zwłok
  4. Rekonstrukcji zwłok powypadkowych.

Przy organizacji specjalistycznych szkoleń i kursów współpracujemy z Francuskim Instytutem Tanatopraksji. Nasze programy szkoleniowe są wzorowane na metodach wprowadzonych i stosowanych z sukcesem od wielu lat przez wyżej wymienioną instytucję szkoleniową. Organizując kursy techniki sekcyjnej współpracujemy z Zakładem Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Nasi wykładowcy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe i naukowe potwierdzone stosownymi dyplomami oraz certyfikatami z zezwoleniami.

HYGECO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 34
05-092 ŁOMIANKI

tel. +48 22 751 37 44
fax +48 22 751 08 15

Szkolenia

funeralne

Sklep

kompleksowe zaopatrzenie

Hygeco

hygeco.com

Naszą działalność prowadzimy również w branży medycznej. Od wielu lat jesteśmy kompleksowym dostawcą wyposażenia dla zakładów patomorfologii, zakładów medycyny sądowej, katedr i zakładów anatomii prawidłowej.  Dostarczamy między innymi stoły sekcyjne, chłodnie zwłok, wózki transportowe, meble medyczne, lampy operacyjne, stanowiska formalinowe, stanowiska do mycia zwłok, narzędzia sekcyjne i chirurgiczne, urządzenia do dekontaminacji powietrza, powierzchni i narzędzi, lampy operacyjne i wiele innych. Większość dostaw wspomnianego wyposażenia realizowana jest przez zamówienia publiczne.

Przez niemal 20 lat działalności Hygeco Polska dostarczyła wyposażenie dla kilkudziesięciu obiektów służby zdrowia.

Współpracujemy z wieloma producentami wyposażenia medycznego z całego świata, między innymi z firmami z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Chin. Stale poszerzamy nasz asortyment i ofertę handlową, przy zachowaniu najwyższej jakości dostaw i usług.

Certyfikat rzetelności

Szkolenia dofinansowane

Przedsiębiorcy z branży pogrzebowej mają możliwość otrzymania dofinansowania w wysokości od 80% do 100% wartości szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Urzędu Pracy lub z Europejskiego Funduszu Społecznego UE

Firma HYGECO jako jedyna z branży funeralnej realizuje szkolenia z dofinansowaniem – oferujemy bezpłatne przygotowanie wniosków o dofinansowanie kursów

Finansowanie jest skierowane do pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na umowie o pracę (etat lub część etatu) Finansowaniu podlega 100% szkolenia (bez zakwaterowania i wyżywienia) dla mikroprzedsiębiorstw z branży pogrzebowej. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają 80% dofinansowania. Wnioski o finansowanie szkoleń z KFS są rozpatrywane w Powiatowych Urzędach Pracy odpowiednich dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Kontakt: 22 751 37 44

Twoje dane zostały zapisane. Dziękujęmy, skontaktujemy się w najbliższym czasie.