Warto szkolić się u najlepszych

O początkach tanatopraksji w Polsce

Dzisiaj wielu przedsiębiorców pogrzebowych ma świadomość, że o sukcesie ich firmy w dużej mierze decyduje profesjonalizm pracowników wykonujących usługi. To właśnie tego profesjonalizmu uczy Pathomed na swoich kursach tanatopraksji, tanatokosmetyki, laboranta sekcyjnego.

Parhomed Sp. z o.o. jest jedyną firmą w Polsce organizująca profesjonalne szkolenia dla służb pogrzebowych, która posiada (w latach 2018-2021 r.) państwową certyfikację MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych), umożliwiającą ubieganie się o sfinansowanie szkoleń ze środków UE. Certyfikat MSUES jest swoistym znakiem najwyższej jakości. Na około 11 000 zarejestrowanych w Polsce firm szkoleniowych, posiadaniem certyfikatu MSUES może poszczycić jedynie około 170 firm.

Popularność szkoleń organizowanych przez Pathomed w ostatnich latach rośnie w związku z możliwością finansowania tych szkoleń ze środków publicznych oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto doskonałą rekomendacją jest najwyższy poziom kształcenia wynikający z nieustannego doskonalenie umiejętności instruktorów prowadzących szkolenia.

Kilka słów o początkach tanatopraksji

Firma Pathomed, dawniej Hygeco Polska Sp. z o.o jest filią francuskiej firmy Hygeco SA. Jacques Marette, założyciel Hygeco, wprowadził do Europy Kontynentalnej zabieg tanatopraksji. Było to w latach 60 XX wieku. Po odbyciu wielu praktyk po drugiej stronie kanału la Manche, opracował metodę higienicznej konserwacji zwłok i stał się autorytetem w tej dziedzinie nie tylko we Francji, ale również w Europie – przygotowywał po śmierci ciała Edith Piaf, Jean Cocteau i Francois Mitterrand. Jest on również autorem terminu „Tanatopraksja” – nowoczesna metoda czasowej konserwacji zwłok (potocznie „balsamacja”). Był również jednym z twórców założycieli największej obecnie na świecie organizacji tanatologicznej FIAT-IFTA , powołanej do życia w 1970 roku w Monaco. IFT – Francuski Instytut Tanatopraksji powołany w 1963 roku jako pierwsza w Europie kontynentalnej szkoła tanatoprakserów, do dziś jest ważną i opiniotwórczą instytucją europejskim środowisku funeralnym. W Polsce po raz pierwszy pojęcie „tanatopraksja” zostało zaprezentowane podczas targów funeralnych we Wrocławiu w 1994 roku. Środowisko lekarskie natomiast, zostało zapoznane z tą metodą konserwacji zwłok w 1996 r. na konferencji w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi zorganizowanej z okazji powstania firmy HYGECO POLSKA. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XXw. HYGECO POLSKA zaczęło organizować profesjonalne szkolenia dla branży pogrzebowej. Wśród pierwszych wykształconych adeptów tanatopraksji są m.in. patomorfolog Dr Krzysztof Dach, Ś.P. Piotr Czosnowski, Ireneusz Migdał, Piotr Bartczak, Adam Ragiel, Franciszek Maksymiuk, Gabriel Smoleński i wielu innych. Profesjonalne szkolenia Pathomed Sp. z o.o. do tej pory ukończyło blisko 800 osób.

Profesjonalne szkolenia od Pathomed