Rozpoczęły się nabory na dofinansowanie szkoleń funeralnych w 2020 r

Kto udziela dofinansowania na szkolenia

szkolenia finansowane są z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowego Urzędu Pracy.

Jaki jest zakres dofinansowania

finansowaniu podlega 100% wartości szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają 80% dofinansowania. Finansowaniu nie podlegają koszty zakwaterowania i wyżywienia

Kto przygotuje wniosek o dofinansowanie

firma Pathomed bezpłatnie przygotowuje wnioski dla przedsiębiorców natomiast właściciel firmy po sprawdzeniu i podpisaniu wniosku osobiście dostarcza go do miejscowego urzędu pracy w terminie wyznaczonym przez urząd

Kto otrzyma dofinansowanie w 2020 roku

finansowanie jest skierowane do pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na umowie o pracę (etat lub część etatu). Ponadto należy spełnić jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu

22 751 37 44

lub mailowo

Zapisz się do newslettera

Oferta szkoleniowa

Tanatokosmetyka i toaleta pośmiertna

Laborant sekcyjny

Tanatopraksja i wizaż

Tanatopraksja "MASTER"

Realizujemy standardy państwowej certyfikacji w zakresie szkoleń dla branży funeralnej
Hygeco - Certyfikat

PATHOMED jako jedyny organizator kursów dla branży funeralnej spełnia standardy państwowej certyfikacji usług szkoleniowych wymaganej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r.

Ponadto posiadany przez firmę PATHOMED Znak Jakości MSUES spełnia wszelkie kryteria państwowej Bazy Usług Rozwojowych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Raport

dotyczący organizacji oraz poziomu zadowolenia uczestników usług szkoleniowych prowadzonych przez firmę Hygeco Polska sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu

22 751 37 44

lub mailowo

Z szacunku do człowieka

Opinie klinetów

Dziękuję za kurs. Oceniam na ocenę celującą. Jeśli chodzi o miejsce i materiały, to świetnie wszystko przygotowane. Jeśli chodzi o osobę prowadzącą, to jeszcze lepiej, duża wiedza, przekazywana z łatwością i pasją. Bardzo cenny kurs, dowiedziałem się wielu cennych informacji które ułatwią i usprawnią moją prace. Wszystko dobrze przygotowane jak dla mnie, osoby pracującej w zawodzie

Adrian Kowalski

We wrześniu oraz listopadzie 2016r. uczestniczyłam w kursach „Wstęp do profesjonalnej kosmetyki pośmiertnej” oraz „Tanatokosmetyka, toaleta pośmiertna, podstawy rekonstrukcji twarzy” organizowanych przez firmę Hygeco. Oba kursy fantastycznie prowadził Piotr Bartczak, który przez cały okres szkoleń, w sposób profesjonalny, przekazywał nie tylko niezbędną wiedzę, jak również dzielił się praktycznymi detalami dotyczącymi np. rekonstrukcji. Prowadzący wykazał się podczas kursu ogromną wiedzą oraz dużą cierpliwością z zakresu nie tylko tanatokosmetyki, ale również balsamacji, makijażu, anatomii, czy rekonstrukcji twarzy. Potrafił odpowiedzieć na każde, nawet najgłupsze pytania. Podczas wykonywania przez nas, kursantów, czynności przy zmarłym (np. mycie ciała), Prowadzący okazał się nauczycielem bardzo wymagającym, kładącym nacisk na wiedzę oraz dokładność. Czas przeznaczony na oba kursy uważam za bardzo dobrze wykorzystany. Małe grupy podczas szkoleń sprawiają, że każdy z kursantów może zadać nurtujące go pytania oraz poćwiczyć omawianą tematykę.

Maria Kajetanowicz

Uważam, że szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie pod względem merytorycznym jak i praktycznym. Prosektorium w pełni wyposażone. Wykładowca komunikatywny, posiadający dużą wiedzę na temat tanatopraksji i wizażu. Czas poświęcony na udział w tym szkoleniu uważam za dobrze wykorzystany.

Rafał Leśko, Dom Pogrzebowy „VEDIUS” Marek Górka, Zgorzelec

 

Szkolenie z zakresu tanatopraksji, które odbyłem na terenie krakowskiego zakładu pogrzebowego Karawan było dla mnie długo oczekiwanym pragnieniem poznania tajników współczesnej balsamacji zmarłych. Mówię współczesnej gdyż nawet dziś nie każdy wie że dzisiaj technika ta całkowicie różni się od tej którą zapoczątkowali Egipcjanie.

Szkolenie odbywało się na profesjonalnie wyposażonej sali sekcyjnej, cały sprzęt i środki chemiczne które przedstawił nam instruktor mogły budzić grozę w oczach ludzi którzy z tematem zmarłych nie mają do czynienia. Instruktor podzielił się z nami cenna wiedzą i tajnikami niedostępnymi dla zwykłych ludzi. Wykazał się wielkim profesjonalizmem a szkolenie odbyło się w przyjaznej atmosferze

Michał Maliszewski, Dom Pogrzebowy „VEDIUS” Marek Górka, Zgorzelec

 

Część merytoryczną szkolenia oceniam jako bardzo dobrą, informacje są przekazane jasno i konkretnie. Wypowiedzi wykładowcy jednoznaczne i zrozumiałe mające na pierwszym miejscu za cel przekazanie informacji dotyczących tematyki szkolenia / własnych myśli a dopiero potem inne rzeczy jak np. przekonanie kogoś, skrytykowanie….Miejsce szkolenia przyjazne dla pracowników oraz kursantów poprzez zapewniony wysoki poziom bezpieczeństwa oraz czystości w prosektorium jak również nowoczesne urządzenia i narzędzia ułatwiające pracę jednym i drugim…..

Izabela Dobosz, PPHU Dom Pogrzebowy SACRUM, Pomiechówek