Sklep

Szkolenia

Koszyk

~

Konto

Nabory na dofinansowanie szkoleń funeralnych

Kto udziela dofinansowania na szkolenia

szkolenia finansowane są z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowego Urzędu Pracy.

Jaki jest zakres dofinansowania

finansowaniu podlega 100% wartości szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają 80% dofinansowania. Finansowaniu nie podlegają koszty zakwaterowania i wyżywienia

Kto przygotuje wniosek o dofinansowanie

firma Pathomed bezpłatnie przygotowuje wnioski dla przedsiębiorców natomiast właściciel firmy po sprawdzeniu i podpisaniu wniosku osobiście dostarcza go do miejscowego urzędu pracy w terminie wyznaczonym przez urząd

Kto otrzyma dofinansowanie w 2020 roku

finansowanie jest skierowane do pracodawców oraz pracowników zatrudnionych na umowie o pracę (etat lub część etatu). Ponadto należy spełnić jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu

22 751 37 44

lub mailowo

Zapisz się do newslettera

Oferta szkoleniowa

Tanatokosmetyka i toaleta pośmiertna

Laborant sekcyjny

Tanatopraksja i wizaż

Tanatopraksja "MASTER"

Realizujemy standardy państwowej certyfikacji w zakresie szkoleń dla branży funeralnej
Hygeco - Certyfikat

PATHOMED jako jedyny organizator kursów dla branży funeralnej spełnia standardy państwowej certyfikacji usług szkoleniowych wymaganej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r.

Ponadto posiadany przez firmę PATHOMED Znak Jakości MSUES spełnia wszelkie kryteria państwowej Bazy Usług Rozwojowych, dzięki którym przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Raport

dotyczący organizacji oraz poziomu zadowolenia uczestników usług szkoleniowych prowadzonych przez firmę Hygeco Polska sp. z o.o.