Dofinansowanie szkoleń funeralnych

Kto udziela dofinansowania na szkolenia

szkolenia finansowane są z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowego Urzędu Pracy.

Jaki jest zakres dofinansowania

Przedsiębiorstwa: finansowaniu podlega 100% wartości szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają 80% dofinansowania. Finansowaniu nie podlegają koszty zakwaterowania i wyżywienia

Szkolenia indywidualne: Szkolenia indywidualne to szkolenia wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.

Szkolenie będzie Ci przysługiwać zwłaszcza w przypadku:

  • braku kwalifikacji zawodowych,
  • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
  • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
  • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Gdzie znaleźć informacje o KFS?

  1. Szczegółowe informacje o KFS
  2. Szczegółowych informacji na temat wydatkowania KFS w powiatach udzielają poszczególne powiatowe urzędy pracy. Kliknij, aby przejść do informacji adresowych urzędów pracy

Kto przygotuje wniosek o dofinansowanie

firma Pathomed bezpłatnie przygotowuje wnioski dla przedsiębiorców natomiast osoba/właściciel firmy po sprawdzeniu i podpisaniu wniosku osobiście dostarcza go do miejscowego urzędu pracy w terminie wyznaczonym przez urząd

Wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu

22 751 37 44

Oferta szkoleniowa

Tanatokosmetyka i toaleta pośmiertna

Laborant sekcyjny

Tanatopraksja i wizaż

Tanatopraksja "MASTER"